top of page

MEDIAWIJSHEID 2

3.3.4

De docent toont aan dat hij leerlingen bewust

kan maken van de meerwaarde en risico’s

van internetgebruik.

 

 

Online Risk: 

Één van de onderwerpen die ik aangekaart heb tijdens mijn lessen is de negatieve kant van nieuwsgierigheid. De sociale media zijn ontworpen om van je natuurlijke nieuwsgiergheid misbruik te maken. Je wordt aan alle kanten geprikkeld om aandacht te besteden aan zaken die feitelijk alleen je tijd verspillen. Hieronder een knipsel van de betreffende powerpoint. Aan de hand hiervan hebben we een gesprek in de klas. Je leest het dus zo... Curiosity is great... but.. there's a bad side to it too.... en dan begint de PP...

Voor wat betreft de pluspunten van het internet: informatie, vermaak, leren, delen! Zóveel. Dat maak ik prima duidelijk tijdens de lessne.

3.3.5

De docent toont aan dat hij zich bewust is van online

pestgedrag en bekend is met de geldende protocollen.

 

 

De Pest-Protocol

Ik heb het als docent nog niet meegemaakt. Wel is er bij ons een protocol. Word je als student gepest, dan kun je altijd contact maken met een vertrouwenspersoon. De protocol staat hier beschreven.

3.3.6

De docent toont aan dat hij zijn leerlingen bewust

om kan laten gaan met de mogelijkheden van

internet en sociale media ten behoeve van het eigen leren.

Waar ik internet regelmatig voor gebruik zijn zelf-toetsen. Zo heb ik als onderdeel van Jobshadowing de studenten als opdracht gegeven om in ieder geval één zelf-toets te maken om te zien of ze de opleiding volgen die aansluit bij hun interesses. Met de resultaten  moeten ze ook iets doen: een bezoek organiseren bij een bedrijf dat aansluit bij de uitkomst van de zelf-toets (of anders naar een bedrijf dat ze hoe dan ook intereseeert). De toetsen heb ik gevonden via werk.nl . Ze worden dus door werkzoekenden gebruikt, en zijn ook voor jongeren geschikt.

Met social media doe ik op dit moment niks in de lessen. 

bottom of page