top of page

Flexibel & adaptief

1.2.1) De docent toont aan dat hij kan inspelen op onderwijskundige veranderingen en behoeften met betrekking tot het gebruik van ICT.

1.2.2) De docent toont aan dat hij initiatieven neemt in het gebruik van ICT om zo sociale- en crossculturele vaardigheden te bevorderen.

BEWIJS 1.2.1 

Mijn lessen zijn gefocust op het aanleren van ondernemende vaardigheden. De vaardigheden die in de kwalificatiedossier staan beschreven vragen vaak juist om non-digitaal beoefening. Desalniettemin, de digitale domein heeft daarbij een belangrijke rol.

BRONNEN

Bij ons (FC) visie op het onderwijs staat de autonomie van de student heel hoog. Als docent moet je de student eenvoudig in staat stellen om onafhankelijk aan de slag te gaan. Daarvoor gebruiken we bronnen, en deze zijn bij ons vaak digitaal. Daarom heb ik er ook voor gekozen om een website te bouwen. Broesder (Effectieve didactiek, 2016) stelt wel dat er grenzen moeten zijn aan gebruik van ict. In alle fasen van het onderwijs heeft het een plek, maar het moet niet de kern zijn van je didactiek. Het is vooral een mooie middel om te variëren in je onderwijs.

Broesder maakt onderscheid tussen drie fases van leren: reproductief, analyse fase, en toepassing. Met name de eerste twee zijn voor mijn interessant en werk ik actief mee i.c.m. ICT. 

Reproductieeve fase:

- voorkennis activeren 

- aanleren van begrippen

- aanleren van vaardigheden

Analyse fase:

- vergelijken en classificeren

- fouten analyse

- generaliseren en specifiseren

BEWIJS 1.2.2

Mijn keuzedeel heeft als subdoel het vormen van goede relaties tussen studenten. Ongeacht de verschillen in culturele achtergrond, sociale status, of andere onderdelen van  de leefwereld. Maar dit pak ik met name op met werkvormen en 'off-line"en "off-screen" didactiek. 

Voorbeelden van digitale sociale interacties zijn:

- werken & communiceren  met klasgenoten via MSFT teams.

- appen/mailen/bellen/skypen met klasgenoten om opdrachten te bespreken.

- samen presentaties maken

- studenten maken samen materialen voor de SEB blog (blog van het keuzedeel)

- intercultureel: seblings.net  is in het Engels gemaakt, en is daarmee ook voor een, qua achtergrond, heterogeen groep geschikt.

bottom of page