top of page

4.5.1

De docent toont aan dat hij de actieve

kennisconstructie van zijn leerlingen

bevordert met behulp van ICT.

In kennisconstructie zet ik ICT met name in als bron en toets-middel zoals eerder aangetoond. Mind-mapping doe ik nog in het 'echt' omdat het op die manier ook leerzaam is (en leuk). Mijn studenten doen juist al meer dan genoeg digitaal, en het is goed voor de dynamiek om ze met 'real world' werkvormen aan de slag te krijgen.

4.5.2

De docent toont aan dat hij het leren leren van zijn

leerlingen ondersteunt en bevordert met behulp van ICT.

 

 

Mijn studenten maken een online portfolio. Eerst ging dit via OneDrive, en nu via Teams!

4.5.3

De docent toont aan dat hij de synchrone- en asynchrone

samenwerking en communicatie tussen leerlingen

en docent op een gepaste manier faciliteert door gebruik te maken van ICT.

Onze werkomgeving is Office 365, daarbinnen wordt via Classroom teams samengewerkt (de chat optie voor SEB, en anders via individuele chat), al zijn studenten ook op andere manieren met elkaar in contact (vaak via Whatsapp). Ik communiceer enkel en alleen via Outlook en Teams met mijn studenten, tenzij zij mij rechtstreek benaderen via een app. Ze hebben mijn directe nummer wel voor noodgevallen.

Individuele Chat
Team chat

KENNISCONSTRUCTIE

bottom of page