top of page

4.6

Beoordelen

van leerprestaties

& evalueren van

onderwijs.

4.6.1 

De docent toont aan dat hij het leerproces van leerlingen

zichtbaar kan maken en kan volgen door middel van

diverse vormen van digitale toetsing en evaluatie.

Digitale toetsen: ik gebruik Socrative voor het quizzen van begrip van kernprocessen van mijn keuzedeel. Het toetsen van vaardigheden, daar gaat mijn keuzedeel over, is daarnaast niet altijd een kwestie van aantonen van inzicht. Het gaat om het begrip van- maar ook over de toepassing van vaardigheden. Een vaste toets is wat dat betreft niet weerbaar. Het kan niet ter plekke een goede vervolg vraag verzinnen die het antwoord van de student doortastend oppakt. Bijvoorbeeld: 'Leg in je woorden uit wat initiatief nemen betekent'. 'Geef een voorbeeld van initiatief nemen'. 'Waarom ben je hier echt (niet zo) goed in?' 'Waar zie je aan dat het zinvol is om initiatief te nemen op werk?'. Dat student het concept kent, en een voorbeeld daarop heeft, wil niet zeggen dat hij het vaak toepast, goed in is, en de toegevoegde waarde vanuit praktijk kan benoemen. De student kan op alles wel positief beantwoorden, maar feitelijk de boel manipuleren door gewenst te antwoorden. Op de antwoorden kun je dus niet doorvragen, en daar zit wel de check van gelegde verbinding tussen concept en toepassing.

 

Deze Socrative zet ik daarom formatief in. Een formatieve toets vind ik wel zinvol omdat er wel basisinzichten zijn die ik studenten graag meegeef. Aan de hand van deze kunnen ze hun groei kunnen inrichtten en op waarde schatten. Overigens, ik gebruik de formatieve toetsen als een leermiddel an sich. Wat er in voorkomt is niet altijd tijdens een college behandeld, maar vraagt van de student om een inzicht te situeren in een breder context.

 

Door Socrative te gebruiken krijg ik ook een overzicht van de antwoorden van de studenten, en waar het rood slaat, kan ik zaken bespreekbaar maken. Deze kan ik ook meenemen tijdens de peer assesments van de studenten!

4.6.2

De docent toont aan dat hij een digitale toets  kan maken

die transparant is op validiteit en betrouwbaarheid.

Ik gebruik tijdens de toets verschillende vraagtypes: open vragen, goed/fout vragen, én multiple choice  vragen. Ik zou ook nog ; 'fill the gap' 'ordering', 'matching', en 'essay' vragen kunnen stellen bijvoorbeeld. Socrative leent zich niet even gemakkelijk, of gewoon niet, voor alle typen vragen. 'Ordering' en 'fill the gap' zou je nog kunnen improviseren. Matching kan niet. Daarnaast geef ik  bij elke vraag ook een toelichting over de strekking van een goede antwoord. Daarin is een duidelijke koppeling tussen het kwalificatiedossier en vraagstelling en antwoordopties te hereleiden.

Niet alles is ook even geschikt voor digitale toetsing. Zoals eerder aangegeven bij 4.6.1 zet ik de digitale toets als een formatief middel in. Daa heb ik een mogelijk gebrek van een digitale toets toegelicht.

4.6.3

De docent toont aan dat hij een digitale toets kan organiseren.

Ter bewijs van Socrative gebruik, de score van een kleine groep studenten (het is een groep van 15 studenten):

bottom of page