top of page

LEREN & INNOVEREN

1.1.1

De docent toont aan dat hij een lerende professional is

die zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maakt

van de (nieuwe-) mogelijkheden van ICT

bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.

MIJN BEWIJS, DRIE VOORBEELDEN

1.   ICT toepassingen voor mijn vak staan op:

A:  De website voor mijn keuzedeel: seblings.net ( Wachtwoord : seb4tw  )

B.  fclive.nl   de portal van Friesland College om cloud apps van office te gebruiken (Classroom Teams, OneDrive, Sway, PP, forms....). 

 

2. Mijn kennis & vaardigheden bronnen voor ICT zijn:

www.socialmediainhetmbo.nl

Deze wordt gerund door een collega van mij. Tot nu toe ontleend: sway & paddlet.

 

www.tweakers.nl 

Puur omdat ik van tech houd en laatste soft en hardware nieuwtjes bij wil houden. 

wix.com

Daar leer ik hoe ik mijn website kan uitbouwen en onderhouden.

www.windowscentral.com

We maken gebruik van de MSFT cloud (office et al) en ik blijf graag op de hoogte van alle nieuwtjes.

theverge.com & engadget.com & cnet.com

Als ik op hoogte wil blijven van tech-nieuws in het Engels, weet ik het wel te vinden.

3. Ik experimenteer in het onderwijs met ICT:

Ik gebruik kahoot! StarRunnerStan is mijn username!

Ik gebruik ook Sway, vind ik een nuttig platform  met name omdat het mooi aanpast op alle form factors en daarmee echt erg portable is.

1.1.2

 

De docent toont aan dat hij beschikt over

de overtuiging dat betekenisvol onderwijs

vraagt om beargumenteerde inzet van ICT

en is in staat om de verworvenheden en

beperkingen van technologie te herkennen

en te integreren in betekenisvol onderwijs.

 

 

BEWIJS

ICT in de les:

Vorig jaar bijvoorbeeld OneDrive ingezet voor het maken van portfolios. Tackk voor het geven van opdrachten. Paddlet voor het samenwerken. Kahoot voor een quizz. Sway voor een studiegids. Etc.

Evaluatie OneDrive:

- Voor mij als docent werkte dat prima, en voor een groot deel van de studenten ook. Het geeft overzicht, spaart papier, en de bestanden zijn veilig.

- Studenten met android toestellen hadden het moeilijker in gebruik (niet intuitive).

- Sommige studenten vonden de applicatie totaal niet intuitief en hebben pas halverewege geleerd hoe het werkt (los van welke OS ze gebruiken)

- één student  heeft aangegeven totaal niet in staat te zijn te werken met digitale middelen. Gaf aan dat hij ze niet inspirerend vond en niet gebruiksvriendelijk.

- Studenten zonder eigen toestel baalden dat ze niet altijd konden werken aan hun portfolio.

Oplossingen:

Dit jaar Classroom Teams i.p.v. OneDrive. Er was sprake van FC brede uitrol, waardoor veruit meeste studenten al weten hoe en wat. Digitalisering blijft een issue voor sommigen, en daarom sta ik altijd standby als begeleider. Bring your own device is een toegangseis voor de keuzedeel. Wel zijn er tijdens de lessen altijd devices beschikbaar voor studenten die toch geen eigen laptop hebben. 

bottom of page