top of page

KENNISOVERDRACHT

4.4.1

 De docent toont aan dat hij gebruik maakt van

ICT in zijn instructie en daarbij diverse hard- en

software kan inzetten.

Een voorbeeld hiervan kan zijn het inzetten van een Sway. Het is een form-factor vrije presentatie middel. Deze geef ik dan op als begeleidingsmiddel of als opdracht-bron die door studenten op pad kan worden genomen buiten het lokaal. Ook heb ik multimediale Prezi's gemaakt, of nou ja, het is maar wat je onder multi-mediaal verstaat. Ik heb er zelf geen video voor gemaakt, wel bijgevoegd. Ook weet ik dat je Prezi  voorzien kan van audio begeleiding. Dit vind ik wel wat hebben, maar is doorgaans wel tijdrovend (gauw een middag mee bezig) en doe ik om die reden niet.

4.4.2

De docent toont aan dat hij ICT inzet om

gestructureerd oefenen vorm te geven.

 

Dit heb ik al meermalig aangetoond. Denk aan de opdrachten bij de Skills (inclusief reflectieformulieren), de Trials, de Kahoot, de Socratve (roomname: Seblings) etc.

bottom of page