top of page

DIDACTISCHE KEUZES

4.1.1

De docent toont aan dat bij het ontwerpen van

leerpraktijken met inzet van ICT leerdoelen,

leerproces en toetsing op elkaar zijn afgestemd.

Inzet van ICT is integraal aan het hele lesontwerp. Bijvoorbeeld, zelf-verkenning is een heel belangrijk onderdeel van mijn keuzedeel. Studenten krijgen daarom regelmatig assessments die online beschikbaar zijn. Vervolgens vraag ik ze ook om te reflecteren over wat ze hebben geleerd, en vraag ik ze om de resultaten op te nemen in hun portfolio.Ze moeten ook iets met de resultaten doen, zoals bijvoorbeeld een activiteit organiseren die aansluit bij de uitkomst. Dit is allemaal onderdeel van het werkproces "nieuwsgierig zijn (naar jezelf, en je werkomgeving)". Tijdens de peer-assessment (de toets) worden ze gevraagd om elementen uit hun portfolio naar voren te halen die belangrijk waren in hun zelf-ontwikkeling. Dat kan dus ook een resultaat zijn van een zelf-assessment. 

De route is dus: opdracht  & reflectie >  portfolio (Classroom Teams) > materiaal voor assessment.

 

4.1.2

De docent toont aan een relevante, rijke

en effectieve leeromgeving te kunnen inrichten met ICT.

 

 

ELO:

Onze leeromgeving bestaat uit twee digitale hoofdonderdelen: Classroom Teams: dit is waar de wekelijkse opdrachten (in de les) worden opgegeven en geüpload. En dan is er ook nog Seblings.net . Hier worden de twee wekelijkse opdrachten (de trials) opgeslagen en kunnen de studenten hun kennis verdiepen via de digitale bronnen (word documenten met veel video's, theorie, opdrachten, etc.). Ik zou zeggen, browse around! De website is nog lang niet af, maar er is genoeg te zien.. De eerste vier trials en skills zijn beschikbaar, alsook de verdiepingsmaterialen bij skills! Verder verrijk ik de digitatle ervaring met Kahoots, Paddlet, Sway, Mindmeister en andere applicaties die door mij in de les worden ingezet.

 

4.1.3

De docent toont aan individuele leerprocessen

en samenwerkend leren te kunnen aansturen

en begeleiden met een effectieve inzet van ICT.

 

 

De opdrachten die ik uitzet (zowel de trials als de dagelijkse opdrachten) zijn soms individueel en soms voor de groep. Jobshadowing bijvoorbeeld is voor de individuele student. Promote a fair deal & Design a youth area zijn groepsopdrachten. Indien het groepsopdrachten zijn, moeten de studenten gezamenlijk de taken doornemen en onderling verdelen. Daarnaast moeten ze ook overleggen over hoe de digitale rapportage zal worden gemaakt. Deze stappen gelden ook voor een individuele opdrachten. Zelf houd ik individuele voortgang bij via een excel file die ik om  de twee weken inzet tijdens een interview met de studenten.

 

bottom of page